info@armanrazavi-ihe.ac.ir 051-38451055

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی


گروه آموزشی علوم تربیتی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

هدف از رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، تربیت متخصصانی است که قادر باشند با توجه به تغییرات نظام آموزشی و ضرورت های موجود ، اصلاحات و تغییرات مناسبی در برنامه ریزی درسی مقاطع مختلف ایجاد نمایند. گرایش برنامه ریزی درسی به منظور ایجاد متخصصانی که توانایی تولید، نیازسنجی و ارزشیابی برنامه ریزی های پژوهش و درسی و تشخیص سرفصلهای مورد نیاز برای مقاطع مختلف و یا رشته ها و گرایشهای مختلف، تحلیل سرفصلهای آموزشی و نیاز به بازبینی محتواهای آموزشی و درسی در مقاطع مختلف می باشد. لزوم برنامه ریزی صحیح دانستن اطلاعاتی در زمینه امکان سنجی رشته های مورد نیاز برای آموزش، جایگاه موارد مختلف در آموزش، تعیین وزن و شاخصهای دروس و سرفصلها در رشته های مختلف تحصیلی می باشد. مهم تر از همه مولد آموزش در همه کشورها آموزش پرورش و دانشگاهها هستند. بنابراین برنامه ریزی درسی با ایجاد مهارتهای تشخیصی، ارزشیابی و از همه مهمتر برنامه ریزی به این دو نهاد کمک می کند تا بتوانند مباحث به روز و نوظهور را در محتوای علمی و آموزشی – پژوهشی بگنجانند و یا چه محتواهایی باید اصلاح شود و که یک دانش آموز و یا دانشجو در مقاطع مختلف، نیاز به چه مهارتها و دانشهایی دارد تا بتواند از آنها به سود خود و جامعه استفاده کند. در عمل یکی از حساسترین و مهمترین گرایشهای علوم تربیتی می باشد و با از طرفی جزء گرایشهایی است که رویکرد استخدامی نسبت به آن افزایش یافته است. امکان ادامه تحصیل در مقطع دکترا برای آن وجود دارد.

اکنون به خبرنامه ما بپیوندید

برای دریافت آخرین اطلاعیه ها ، اکنون ثبت نام کنید.