info@armanrazavi-ihe.ac.ir 051-38451055

کارشناسی علوم تربیتی


گروه آموزشی علوم تربیتی
کارشناسی علوم تربیتی

رشته علوم تربیتی (Education) رشته ای است که با فرآیندهای یادگیری انسان ها سروکار دارد و برای آمادگی دانشجویان برای کار در حوزه های آموزشی کشور پدید آمده است. رشته علوم تربیتی ناظر بر جنبه های مختلف آموزش و پرورش انسان و دانش ها و نظریه های مربوط به آن است. منظور از آموزش وپرورش فراتر از مدرسه است و در رشته علوم تربیتی به دانشجویان آموخته می شود که در ابعاد گوناگون به تربیت و آموزش افراد بپردازند.

اکنون به خبرنامه ما بپیوندید

برای دریافت آخرین اطلاعیه ها ، اکنون ثبت نام کنید.