info@armanrazavi-ihe.ac.ir 051-38451055

کارشناسی مترجمی زبان عربی


گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
کارشناسی مترجمی زبان عربی

رشته مترجمی زبان عربی از دو نظر رشته ای مهم در ایران تلقی می شود تا حدی که در ماده 16 قانون اساسی صراحتا به آموزش آن اشاره شده است. یکی از علت ها این است که زبان عربی ، زبان دینی و قرآنی ما می باشد و تاثیر زیادی بر زبان فارسی دارد و دومین علت نیز این است که مسمانان و همسایگان ایران غالبا به زبان عربی صحبت می نمایند ، در نتیجه برای داشتن تعاملات فرهنگی و تجاری خوب با کشور های همسایه خود به زبان عربی احتیاج داریم.

اکنون به خبرنامه ما بپیوندید

برای دریافت آخرین اطلاعیه ها ، اکنون ثبت نام کنید.